Diff for /gforth/wordinfo.fs between versions 1.24 and 1.25

version 1.24, 2003/01/19 23:35:30 version 1.25, 2003/01/20 17:07:38
Line 1 Line 1
 \ WORDINFO.FS  V1.0                                    17may93jaw  \ WORDINFO.FS  V1.0                                    17may93jaw
   
 \ Copyright (C) 1995-2003 Free Software Foundation, Inc.  \ Copyright (C) 1995,1996,1998,2000 Free Software Foundation, Inc.
   
 \ This file is part of Gforth.  \ This file is part of Gforth.
   

Removed from v.1.24  
changed lines
  Added in v.1.25


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>