Diff for /gforth/wordinfo.fs between versions 1.20 and 1.21

version 1.20, 2000/05/27 18:55:55 version 1.21, 2000/09/23 15:06:03
Line 1 Line 1
 \ WORDINFO.FS  V1.0                                    17may93jaw  \ WORDINFO.FS  V1.0                                    17may93jaw
   
 \ Copyright (C) 1995,1996,1998 Free Software Foundation, Inc.  \ Copyright (C) 1995,1996,1998,2000 Free Software Foundation, Inc.
   
 \ This file is part of Gforth.  \ This file is part of Gforth.
   

Removed from v.1.20  
changed lines
  Added in v.1.21


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>