Annotation of gforth/testdist, revision 1.21

1.17   anton    1: #! /bin/bash
1.1    anton    2: #tests that dist works
1.5    anton    3: #usage: testdist gforth-version.tar.gz
           4: #gforth-version.tar.gz must be in the working directory
           5: MACHINE=`hostname`
1.20   anton    6: test $MACHINE = mail2 -o $MACHINE = t1000 && confopt='ac_cv_prog_GNU_LIBTOOL='
1.5    anton    7: GFORTH=`basename $1 .tar.gz`
1.17   anton    8: result=ok
1.19   anton    9: for CC in `(shopt -s nullglob; for i in /usr/sfw/bin /opt/csw/gcc4/bin \`echo $PATH|sed 's/:/ /g'\`; do for j in $i/gcc-*; do basename $j; done; done )|sort -u`; do
1.17   anton   10:     last=broken
           11:     rm -rf $CC
           12:     mkdir $CC
           13:     cd $CC
           14:     PATHDIR=`pwd`
           15:     DIR=`cygpath -m \`pwd\` 2>/dev/null` || DIR=`pwd`
           16:     chmod -R +w $GFORTH
           17:     rm -rf $GFORTH
           18:     gunzip -cd ../$1 | tar xf -
1.20   anton   19:     (if make --version|grep GNU >/dev/null
1.17   anton   20:      then
           21:        echo building in build with $CC
1.5    anton   22:        chmod -R a-w $GFORTH
1.13   anton   23:        rm -rf build
1.5    anton   24:        mkdir build
           25:        cd build
1.20   anton   26:        ../$GFORTH/configure --prefix=$DIR/install CC=$CC $confopt
1.17   anton   27:      else
           28:        echo building in $GFORTH with $CC
1.5    anton   29:        cd $GFORTH
1.20   anton   30:        ./configure --prefix=$DIR/install CC=$CC $confopt
1.17   anton   31:      fi &&
           32:      make &&
1.1    anton   33: #gforth locals-test.fs
           34: #gforth test-counted-loops.fs
1.17   anton   35:      make install &&
1.11   anton   36: #make all-bench &&
1.17   anton   37:      chmod -R +w ../$GFORTH/vmgen-ex ../$GFORTH/vmgen-ex2 &&
           38:      cd ../$GFORTH/vmgen-ex &&
           39:      PATH=$PATHDIR/install/bin:$PATH make check GCC="$CC -O" YACC=yacc LEX=lex &&
           40:      cd ../vmgen-ex2 &&
           41:      PATH=$DIR/install/bin:$PATH make check GCC="$CC -O" YACC=yacc LEX=lex &&
           42:      cd .. &&
           43:      cd .. &&
           44:      install/bin/gforth test/tester.fs test/coretest.fs test/postpone.fs test/dbltest.fs -e bye >&/dev/null &&
1.21  ! anton   45:      install/bin/gforth-fast onebench.fs -e bye &&
1.18   anton   46:      install/bin/gforth-fast --debug -e bye 2>&1 |grep 'Compiled with' ) &&
1.17   anton   47:     last=ok
1.18   anton   48:     echo $CC $last
1.17   anton   49:     chmod -R +w $GFORTH
           50:     cd ..
           51:     test $result = ok -a $last = ok || result=broken
           52: done
           53: echo test $result

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>