Annotation of gforth/testdist, revision 1.17

1.17  ! anton    1: #! /bin/bash
1.1    anton    2: #tests that dist works
1.5    anton    3: #usage: testdist gforth-version.tar.gz
           4: #gforth-version.tar.gz must be in the working directory
           5: MACHINE=`hostname`
           6: GFORTH=`basename $1 .tar.gz`
1.17  ! anton    7: result=ok
    !       8: last=ok
    !       9: for CC in `(shopt -s nullglob; for i in \`echo $PATH|sed 's/:/ /g'\`; do for j in $i/gcc-*; do basename $j; done; done )|sort -u`; do
    !      10:     test $result = ok -a $last = ok || result=broken
    !      11:     last=broken
    !      12:     rm -rf $CC
    !      13:     mkdir $CC
    !      14:     cd $CC
    !      15:     PATHDIR=`pwd`
    !      16:     DIR=`cygpath -m \`pwd\` 2>/dev/null` || DIR=`pwd`
    !      17:     chmod -R +w $GFORTH
    !      18:     rm -rf $GFORTH
    !      19:     gunzip -cd ../$1 | tar xf -
    !      20:     (if make --version|grep -q GNU
    !      21:      then
    !      22:        echo building in build with $CC
1.5    anton   23:        chmod -R a-w $GFORTH
1.13   anton   24:        rm -rf build
1.5    anton   25:        mkdir build
           26:        cd build
1.17  ! anton   27:        ../$GFORTH/configure --prefix=$DIR/install CC=$CC
    !      28:      else
    !      29:        echo building in $GFORTH with $CC
1.5    anton   30:        cd $GFORTH
1.17  ! anton   31:        ./configure --prefix=$DIR/install CC=$CC
    !      32:      fi &&
    !      33:      make &&
1.1    anton   34: #gforth locals-test.fs
           35: #gforth test-counted-loops.fs
1.17  ! anton   36:      make install &&
1.11   anton   37: #make all-bench &&
1.17  ! anton   38:      chmod -R +w ../$GFORTH/vmgen-ex ../$GFORTH/vmgen-ex2 &&
    !      39:      cd ../$GFORTH/vmgen-ex &&
    !      40:      PATH=$PATHDIR/install/bin:$PATH make check GCC="$CC -O" YACC=yacc LEX=lex &&
    !      41:      cd ../vmgen-ex2 &&
    !      42:      PATH=$DIR/install/bin:$PATH make check GCC="$CC -O" YACC=yacc LEX=lex &&
    !      43:      cd .. &&
    !      44:      cd .. &&
    !      45:      install/bin/gforth test/tester.fs test/coretest.fs test/postpone.fs test/dbltest.fs -e bye >&/dev/null &&
    !      46:      make -f build/Makefile onebench ENGINE_FAST=install/bin/gforth-fast &&
    !      47:      gforth-fast --debug -e bye 2>&1 |grep 'Compiled with' &&
    !      48:      echo $CC ok ) &&
    !      49:     last=ok
    !      50:     chmod -R +w $GFORTH
    !      51:     cd ..
    !      52:     test $result = ok -a $last = ok || result=broken
    !      53: done
    !      54: echo test $result

FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>