Diff for /gforth/Makefile.in between versions 1.443 and 1.444

version 1.443, 2009/01/25 18:17:05 version 1.444, 2009/03/17 17:35:02
Line 143  siteforthdir=$(datadir)/gforth/site-fort Line 143  siteforthdir=$(datadir)/gforth/site-fort
 PROFOBJS = @PROFOBJS@  PROFOBJS = @PROFOBJS@
 PROFEXES = @PROFEXES@  PROFEXES = @PROFEXES@
   
 CVSDIRS = CVS engine/CVS kernel/CVS doc/CVS asm/CVS ec/CVS test/CVS \  INSTALLDIRS = kernel doc asm ec test \
         compat/CVS unix/CVS \          compat unix \
         arch/CVS arch/generic/CVS arch/m68k/CVS arch/mips/CVS \          arch arch/generic arch/m68k arch/mips \
         arch/386/CVS arch/hppa/CVS arch/sparc/CVS arch/power/CVS \          arch/386 arch/hppa arch/sparc arch/power \
         arch/alpha/CVS arch/4stack/CVS arch/misc/CVS arch/6502/CVS \          arch/alpha arch/4stack arch/misc arch/6502 \
         arch/8086/CVS arch/avr/CVS arch/c165/CVS arch/h8/CVS \          arch/8086 arch/avr arch/c165 arch/h8 \
         arch/shboom/CVS arch/sharc/CVS arch/ia64/CVS arch/amd64/CVS \          arch/shboom arch/sharc arch/ia64 arch/amd64 \
         arch/arm/CVS arch/r8c/CVS          arch/arm arch/r8c
   
 INCLUDES = engine/forth.h engine/threaded.h engine/io.h engine/longlong.h  INCLUDES = engine/forth.h engine/threaded.h engine/io.h engine/longlong.h
   
Line 381  ARCHS_NO_DIST = \ Line 381  ARCHS_NO_DIST = \
         arch/h8/asm.fs \          arch/h8/asm.fs \
         arch/r8c/tt.fs          arch/r8c/tt.fs
   
 VMGEN_EX = vmgen-ex/CVS vmgen-ex/Makefile vmgen-ex/README vmgen-ex/disasm.c \  VMGEN_EX = vmgen-ex/Makefile vmgen-ex/README vmgen-ex/disasm.c \
         vmgen-ex/engine.c vmgen-ex/fib.mini \          vmgen-ex/engine.c vmgen-ex/fib.mini \
         vmgen-ex/mini-inst.vmg vmgen-ex/mini-super.vmg vmgen-ex/mini.h \          vmgen-ex/mini-inst.vmg vmgen-ex/mini-super.vmg vmgen-ex/mini.h \
         vmgen-ex/mini.l vmgen-ex/mini.y vmgen-ex/peephole-blacklist \          vmgen-ex/mini.l vmgen-ex/mini.y vmgen-ex/peephole-blacklist \
Line 404  ENGINE_SOURCES = engine/Makefile.in engi Line 404  ENGINE_SOURCES = engine/Makefile.in engi
         engine/fnmatch.h engine/fnmatch.c \          engine/fnmatch.h engine/fnmatch.c \
         engine/makefile.dos engine/makefile.os2          engine/makefile.dos engine/makefile.os2
   
 SOURCES = $(CVSDIRS) $(ENGINE_SOURCES) compat Makefile.in Makedist.in \  SOURCES = $(ENGINE_SOURCES) compat Makefile.in Makedist.in \
         gforthmi.in vmgen.in preforth.in gfgen README.vmgen NEWS.vmgen \          gforthmi.in vmgen.in preforth.in gfgen README.vmgen NEWS.vmgen \
         autogen.sh configure.in configure config.sub config.guess \          autogen.sh configure.in configure config.sub config.guess \
         elisp-comp missing stamp-h.in envos.fs.in \          elisp-comp missing stamp-h.in envos.fs.in \
Line 643  installdirs: mkinstalldirs Line 643  installdirs: mkinstalldirs
                 for i in $(bindir) $(man1dir) $(infodir) $(libdir)/gforth/$(VERSION) $(datadir)/gforth/$(VERSION) $(libdir)/gforth/site-forth $(siteforthdir) $(includedir)/gforth/$(VERSION) $(libccdir); do \                  for i in $(bindir) $(man1dir) $(infodir) $(libdir)/gforth/$(VERSION) $(datadir)/gforth/$(VERSION) $(libdir)/gforth/site-forth $(siteforthdir) $(includedir)/gforth/$(VERSION) $(libccdir); do \
                         $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$$i; \                          $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$$i; \
                 done                  done
                 for i in $(CVSDIRS); do \                  #
                         $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION)/`dirname $$i`; \                  for i in $(INSTALLDIRS); do \
                           $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION)/$$i; \
                 done                  done
                 $(RM) -rf $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION)/engine  
   
 #deinstall all files specific to this version of gforth  #deinstall all files specific to this version of gforth
 #to uninstall version foo, type `make uninstall VERSION=foo'  #to uninstall version foo, type `make uninstall VERSION=foo'

Removed from v.1.443  
changed lines
  Added in v.1.444


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>