Diff for /gforth/Makefile.in between versions 1.401 and 1.402

version 1.401, 2008/06/01 12:16:59 version 1.402, 2008/07/12 20:14:26
Line 129  datarootdir = @datarootdir@ Line 129  datarootdir = @datarootdir@
 datadir = @datadir@  datadir = @datadir@
 #read-only architecture-dependent non-ascii files  #read-only architecture-dependent non-ascii files
 libdir = @libdir@  libdir = @libdir@
   libccdir = $libdir/gforth/$(VERSION)/libcc-named/
 includedir = @includedir@  includedir = @includedir@
 infodir = @infodir@  infodir = @infodir@
 htmldir = @htmldir@  htmldir = @htmldir@
Line 255  GFORTH_FI_SRC = \ Line 256  GFORTH_FI_SRC = \
         arch/mips/testasm.fs arch/mips/testdisasm.fs \          arch/mips/testasm.fs arch/mips/testdisasm.fs \
         arch/power/asm.fs arch/power/disasm.fs arch/power/inst.fs          arch/power/asm.fs arch/power/disasm.fs arch/power/inst.fs
   
 FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC) $(EC_SRC) \  LIBCC_SRC = libffi.fs fflib.fs unix/socket.fs
   
   FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC) $(EC_SRC) $(LIBCC_SRC) \
         ans-report.fs ansi.fs answords.fs \          ans-report.fs ansi.fs answords.fs \
         colorize.fs comp-i.fs complex.fs \          colorize.fs comp-i.fs complex.fs \
         depth-changes.fs dosekey.fs doskey.fs ds2texi.fs \          depth-changes.fs dosekey.fs doskey.fs ds2texi.fs \
Line 275  FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC) Line 278  FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC)
         bubble.fs siev.fs matrix.fs fib.fs \          bubble.fs siev.fs matrix.fs fib.fs \
         oof.fs oofsampl.fs objects.fs objexamp.fs mini-oof.fs moof-exm.fs \          oof.fs oofsampl.fs objects.fs objexamp.fs mini-oof.fs moof-exm.fs \
         moofglos.fs fixpath.fs \          moofglos.fs fixpath.fs \
         add.fs lib.fs oldlib.fs fflib.fs libffi.fs sieve.fs unix/socket.fs \          add.fs lib.fs oldlib.fs sieve.fs \
         endtry-iferror.fs recover-endtry.fs          endtry-iferror.fs recover-endtry.fs
   
 COMPAT = compat/README \  COMPAT = compat/README \
Line 612  install: gforth$(EC)$(EXE) $(FORTH_SRC) Line 615  install: gforth$(EC)$(EXE) $(FORTH_SRC)
                         echo ">>>>>Please install gforth.elc in your .../emacs/site-lisp directory"; \                          echo ">>>>>Please install gforth.elc in your .../emacs/site-lisp directory"; \
                 fi                  fi
                 -$(RM) gforth.fi                  -$(RM) gforth.fi
                 GFORTHD="./gforth-ditc -p $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/site-forth$(PATHSEP)$(DESTDIR)$(siteforthdir)$(PATHSEP)$(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION) -i $(kernel_fi)" GFORTH="./gforth-ditc --die-on-signal -i $(kernel_fi) $(STARTUP)" includedir=$(includedir) bindir=$(bindir) GFORTHPATH=.:"$$GFORTHPATH" GFORTHDESTDIR="$(DESTDIR)" ./gforthmi gforth.fi $(FORTHSIZES) $(STARTUP)                  GFORTHD="./gforth-ditc -p $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/site-forth$(PATHSEP)$(DESTDIR)$(siteforthdir)$(PATHSEP)$(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION) -i $(kernel_fi)" GFORTH="./gforth-ditc --die-on-signal -i $(kernel_fi) $(STARTUP)" includedir=$(includedir) bindir=$(bindir) libccdir=$(libccdir) GFORTHPATH=.:"$$GFORTHPATH" GFORTHDESTDIR="$(DESTDIR)" ./gforthmi gforth.fi $(FORTHSIZES) $(STARTUP)
                   for i in $(LIBCC_SRC); do gforth -e "s\" $(DESTDIR)$(libccdir)\" libcc-named-dir-v 2! libcc-path clear-path libcc-named-dir libcc-path also-path" $$i -e bye; done
                 $(INSTALL_DATA) gforth.fi $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/$(VERSION)                  $(INSTALL_DATA) gforth.fi $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/$(VERSION)
                 $(INSTALL_DATA) install.TAGS $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION)/TAGS                  $(INSTALL_DATA) install.TAGS $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION)/TAGS
                 $(RM) gforth.fi install.TAGS                  $(RM) gforth.fi install.TAGS
Line 625  install-strip: install Line 629  install-strip: install
   
 installdirs:    mkinstalldirs  installdirs:    mkinstalldirs
                 $(NORMAL_INSTALL)                  $(NORMAL_INSTALL)
                 for i in $(bindir) $(man1dir) $(infodir) $(libdir)/gforth/$(VERSION) $(datadir)/gforth/$(VERSION) $(libdir)/gforth/site-forth $(siteforthdir) $(includedir)/gforth/$(VERSION); do \                  for i in $(bindir) $(man1dir) $(infodir) $(libdir)/gforth/$(VERSION) $(datadir)/gforth/$(VERSION) $(libdir)/gforth/site-forth $(siteforthdir) $(includedir)/gforth/$(VERSION) $(libccdir); do \
                         $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$$i; \                          $(srcdir)/mkinstalldirs $(DESTDIR)$$i; \
                 done                  done
                 for i in $(CVSDIRS); do \                  for i in $(CVSDIRS); do \
Line 640  uninstall: FORCE Line 644  uninstall: FORCE
                 -$(RM) -rf $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/$(VERSION) $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-fast-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-itc-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforthmi-$(VERSION) $(DESTDIR)(bindir)/vmgen-$(VERSION) $(DESTDIR)$(includedir)/gforth/$(VERSION)                  -$(RM) -rf $(DESTDIR)$(libdir)/gforth/$(VERSION) $(DESTDIR)$(datadir)/gforth/$(VERSION) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-fast-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-itc-$(VERSION)$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforthmi-$(VERSION) $(DESTDIR)(bindir)/vmgen-$(VERSION) $(DESTDIR)$(includedir)/gforth/$(VERSION)
                 @echo -e "To remove Gforth completely, type\n$(RM) -rf $(DESTDIR)$(bindir)/gforth$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-fast$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-itc$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforthmi $(DESTDIR)$(bindir)/vmgen $(DESTDIR)$(man1dir)/gforth.1 $(DESTDIR)$(infodir)/gforth.info* $(DESTDIR)$(datadir)/gforth $(DESTDIR)$(libdir)/gforth"                  @echo -e "To remove Gforth completely, type\n$(RM) -rf $(DESTDIR)$(bindir)/gforth$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-fast$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforth-itc$(EC)$(EXE) $(DESTDIR)$(bindir)/gforthmi $(DESTDIR)$(bindir)/vmgen $(DESTDIR)$(man1dir)/gforth.1 $(DESTDIR)$(infodir)/gforth.info* $(DESTDIR)$(datadir)/gforth $(DESTDIR)$(libdir)/gforth"
   
 check:          gforths gforth.fi  check-libcc-named: $(LIBCC_SRC)
                   $(RMTREE) lib/gforth/$(VERSION)/libcc-named/
                   $(srcdir)/mkinstalldirs lib/gforth/$(VERSION)/libcc-named/
                   for i in $(LIBCC_SRC); do gforth -e "s\" `pwd`/lib/gforth/$(VERSION)/libcc-named/\" libcc-named-dir-v 2! libcc-path clear-path libcc-named-dir libcc-path also-path" $$i -e bye; done
   
   check:          gforths gforth.fi 
                 $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth --no-dynamic" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth --no-dynamic" >/dev/null 2>&1
                 $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth-itc" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth-itc" >/dev/null 2>&1
                 $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth-ditc" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth-ditc" >/dev/null 2>&1
                 $(MAKE) checkone ENGINE="./gforth-fast --no-dynamic" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone ENGINE="./gforth-fast --no-dynamic" >/dev/null 2>&1
                 $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone check-nofast ENGINE="./gforth" >/dev/null 2>&1
                 $(MAKE) checkone ENGINE="./gforth-fast" >/dev/null 2>&1                  $(MAKE) checkone ENGINE="./gforth-fast" >/dev/null 2>&1
                   $(MAKE) check-libcc-named
                 @echo "*** Check successful ***"                  @echo "*** Check successful ***"
                 ./gforth-fast --diag -e bye                  ./gforth-fast --diag -e bye
   
Line 755  kernl64l$(EC).fi: $(KERNLS) Line 765  kernl64l$(EC).fi: $(KERNLS)
 #               -$(CP) $< $@  #               -$(CP) $< $@
   
 gforth.fi:      $(kernel_fi) gforthmi gforth-ditc$(EC)$(EXE) $(GFORTH_FI_SRC) comp-i.fs  gforth.fi:      $(kernel_fi) gforthmi gforth-ditc$(EC)$(EXE) $(GFORTH_FI_SRC) comp-i.fs
                 GFORTHD="./gforth-ditc -p .$(PATHSEP)$(srcdir)" GFORTH="./gforth-ditc --die-on-signal -p .$(PATHSEP)$(srcdir) -i $(kernel_fi) $(STARTUP)" includedir=`pwd`/include bindir=`pwd` ./gforthmi gforth.fi $(FORTHSIZES) $(FORTHKFLAGS) $(STARTUP)                  GFORTHD="./gforth-ditc -p .$(PATHSEP)$(srcdir)" GFORTH="./gforth-ditc --die-on-signal -p .$(PATHSEP)$(srcdir) -i $(kernel_fi) $(STARTUP)" includedir=`pwd`/include bindir=`pwd` libccdir=`pwd`/lib/gforth/$(VERSION)/libcc-named/ ./gforthmi gforth.fi $(FORTHSIZES) $(FORTHKFLAGS) $(STARTUP)
   
 # ------------- Make c-engine  # ------------- Make c-engine
   

Removed from v.1.401  
changed lines
  Added in v.1.402


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>