Diff for /gforth/wf.fs between versions 1.23 and 1.28

version 1.23, 2004/01/25 19:35:13 version 1.28, 2004/12/01 10:03:00
Line 20 Line 20
   
 require string.fs  require string.fs
   
   \ basic stuff
   
 : -scan ( addr u char -- addr' u' )  : -scan ( addr u char -- addr' u' )
   >r  BEGIN  dup  WHILE  1- 2dup + c@ r@ =  UNTIL  THEN    >r  BEGIN  dup  WHILE  1- 2dup + c@ r@ =  UNTIL  THEN
   rdrop ;    rdrop ;
Line 27  require string.fs Line 29  require string.fs
   >r 2dup r@ -scan 2dup + c@ r> = negate over + >r    >r 2dup r@ -scan 2dup + c@ r> = negate over + >r
   2swap r> /string ;    2swap r> /string ;
 : parse" ( -- addr u ) '" parse 2drop '" parse ;  : parse" ( -- addr u ) '" parse 2drop '" parse ;
   
 \ tag handling  
   
 : .' '' parse postpone SLiteral postpone type ; immediate  : .' '' parse postpone SLiteral postpone type ; immediate
 : s' '' parse postpone SLiteral ; immediate  : s' '' parse postpone SLiteral ; immediate
   
   \ character recoding
   
   : .type ( addr u -- )
       bounds ?DO  I c@
           case
               '& of  ." &"  endof
               '< of  ." &lt;"   endof
               dup emit
           endcase
       LOOP ;
   
   \ tag handling
   
 Variable indentlevel  Variable indentlevel
 Variable tag-option  Variable tag-option
 s" " tag-option $!  s" " tag-option $!
Line 41  s" " tag-option $! Line 53  s" " tag-option $!
     s" " tag-option $! ;      s" " tag-option $! ;
 : tag/ ( addr u -- )  s"  /" tag-option $+! tag ;  : tag/ ( addr u -- )  s"  /" tag-option $+! tag ;
 : /tag ( addr u -- ) '< emit '/ emit type '> emit ;  : /tag ( addr u -- ) '< emit '/ emit type '> emit ;
 : tagged ( addr1 u1 addr2 u2 -- )  2dup 2>r tag type 2r> /tag ;  : tagged ( addr1 u1 addr2 u2 -- )  2dup 2>r tag .type 2r> /tag ;
   
 : opt ( addr u opt u -- )  s"  " tag-option $+!  : opt ( addr u opt u -- )  s"  " tag-option $+!
     tag-option $+! s' ="' tag-option $+! tag-option $+!      tag-option $+! s' ="' tag-option $+! tag-option $+!
     s' "' tag-option $+! ;      s' "' tag-option $+! ;
   : n>string ( n -- addr u )  0 <# #S #> ;
   : opt# ( n opt u -- )  rot n>string 2swap opt ;
 : href= ( addr u -- )  s" href" opt ;  : href= ( addr u -- )  s" href" opt ;
 : id= ( addr u -- )  s" id" opt ;  : id= ( addr u -- )  s" id" opt ;
 : src=  ( addr u -- )  s" src" opt ;  : src=  ( addr u -- )  s" src" opt ;
 : alt=  ( addr u -- )  s" alt" opt ;  : alt=  ( addr u -- )  s" alt" opt ;
 : width=  ( addr u -- )  s" width" opt ;  : width=  ( n -- )  s" width" opt# ;
 : height=  ( addr u -- )  s" height" opt ;  : height=  ( n -- )  s" height" opt# ;
 : align= ( addr u -- ) s" align" opt ;  : align= ( addr u -- ) s" align" opt ;
 : class= ( addr u -- ) s" class" opt ;  : class= ( addr u -- ) s" class" opt ;
 : indent= ( -- )  : indent= ( -- )
Line 80  Variable envs 30 0 [DO] 0 , [LOOP] Line 94  Variable envs 30 0 [DO] 0 , [LOOP]
   
 Variable table-format  Variable table-format
 Variable table#  Variable table#
 Variable table-start  Create table-starts &10 0 [DO] 0 c, 0 c, [LOOP]
   Variable taligned
   
 : >align ( c -- )  : >align ( c -- )
     CASE      CASE
         'l OF  s" left"      class=  ENDOF          'l OF  s" left"      class=  ENDOF
         'r OF  s" right"     class=  ENDOF          'r OF  s" right"     class=  ENDOF
         'c OF  s" center"    align=  ENDOF          'c OF  s" center"    class=  ENDOF
         '< OF  s" left"      class=  ENDOF          '< OF  s" left"      class=  ENDOF
         '> OF  s" right"     class=  ENDOF          '> OF  s" right"     class=  ENDOF
         '= OF  s" center"    align=  ENDOF          '= OF  s" center"    class=  ENDOF
         '~ OF  s" absmiddle" align=  ENDOF          '~ OF  s" middle"    class=  ENDOF
     ENDCASE ;      ENDCASE ;
   
 : >talign ( c -- )  : >talign ( c -- )
Line 101  Variable table-start Line 116  Variable table-start
         '< OF  s" left"   align=  ENDOF          '< OF  s" left"   align=  ENDOF
         '> OF  s" right"  align=  ENDOF          '> OF  s" right"  align=  ENDOF
         '= OF  s" center" align=  ENDOF          '= OF  s" center" align=  ENDOF
         digit? IF  0 <# #S #> s" rowspan" opt      ENDCASE  taligned on ;
             table# @ 1+ table-start ! THEN 0  
     ENDCASE ;  
   
 : >border ( c -- )  : >border ( c -- )
     case      case
Line 148  Create jfif   $FF c, $D8 c, $FF c, $E0 c Line 161  Create jfif   $FF c, $D8 c, $FF c, $E0 c
     gif? IF  gif-size  rdrop EXIT  THEN      gif? IF  gif-size  rdrop EXIT  THEN
     jpg? IF  r> jpg-size  EXIT  THEN      jpg? IF  r> jpg-size  EXIT  THEN
     png? IF  png-size  rdrop EXIT  THEN      png? IF  png-size  rdrop EXIT  THEN
     0 0 ;      0 0 rdrop ;
   
 : .img-size ( addr u -- )  : .img-size ( addr u -- )
     r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN  >r      r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN  >r
     imgbuf $20 r@ read-file throw drop      imgbuf $20 r@ read-file throw drop
     r@ img-size      r@ img-size
     r> close-file throw      r> close-file throw
     ?dup IF  0 <# #S #> width=   THEN      ?dup IF  width=   THEN
     ?dup IF  0 <# #S #> height=  THEN ;      ?dup IF  height=  THEN ;
   
 \ link creation  \ link creation
   
Line 164  Variable link Line 177  Variable link
 Variable link-sig  Variable link-sig
 Variable link-suffix  Variable link-suffix
 Variable iconpath  Variable iconpath
   Variable icon-prefix
   Variable icon-tmp
   
 Variable do-size  Variable do-size
 Variable do-icon  Variable do-icon
   
 Defer parse-line  Defer parse-line
   
 : .img ( addr u -- ) dup >r '| -$split  dup r> = IF  2swap  THEN   : .img ( addr u -- )
       dup >r '@ -$split  dup r> = IF  2swap 2drop
       ELSE  2swap icon-tmp $! icon-prefix $@ icon-tmp $+! icon-tmp $+!
           icon-tmp $@  THEN
       dup >r '| -$split  dup r> = IF  2swap  THEN 
     dup IF  2swap alt=  ELSE  2drop  THEN      dup IF  2swap alt=  ELSE  2drop  THEN
     tag-option $@len >r over c@ >align  tag-option $@len r> = 1+ /string      tag-option $@len >r over c@ >align  tag-option $@len r> = 1+ /string
     tag-option $@len >r over c@ >border tag-option $@len r> = 1+ /string      tag-option $@len >r over c@ >border tag-option $@len r> = 1+ /string
Line 185  Defer parse-line Line 204  Defer parse-line
   
 : get-icon ( addr u -- )  iconpath @ IF  2drop  EXIT  THEN  : get-icon ( addr u -- )  iconpath @ IF  2drop  EXIT  THEN
     link-suffix $! s" .*" link-suffix $+!      link-suffix $! s" .*" link-suffix $+!
     s" icons" open-dir throw >r      icon-prefix $@ open-dir throw >r
     BEGIN      BEGIN
         pad $100 r@ read-dir throw  WHILE          pad $100 r@ read-dir throw  WHILE
         pad swap 2dup link-suffix $@ filename-match          pad swap 2dup link-suffix $@ filename-match
         IF  s" icons/" iconpath $! iconpath $+!          IF  icon-prefix $@ iconpath $! s" /" iconpath $+! iconpath $+!
             iconpath $@ 2dup .img-size src= '- >border              iconpath $@ 2dup .img-size src= '- >border
             alt-suffix  s" img" tag/ true              alt-suffix  s" img" tag/ true
         ELSE  2drop  false  THEN          ELSE  2drop  false  THEN
Line 205  Defer parse-line Line 224  Defer parse-line
   
 : link-size? ( -- )  do-size @ 0= ?EXIT  : link-size? ( -- )  do-size @ 0= ?EXIT
     link $@ r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN >r      link $@ r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN >r
     r@ file-size throw $400 um/mod nip ."  (" 0 u.r ." k)"      r@ file-size throw $400 um/mod nip
       dup $800 < IF  ."  (" 0 u.r ." k)"
           ELSE  $400 / ."  (" 0 u.r ." M)" THEN
     r> close-file throw ;      r> close-file throw ;
   
 : link-sig? ( -- )  : link-sig? ( -- )
Line 213  Defer parse-line Line 234  Defer parse-line
     link-sig $@ r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN      link-sig $@ r/o open-file IF  drop  EXIT  THEN
     close-file throw      close-file throw
     ."  (" link-sig $@ href= s" a" tag      ."  (" link-sig $@ href= s" a" tag
     s" |-icons/sig.gif" .img ." sig" s" /a" tag ." )" ;      s" |-@/sig.gif" .img ." sig" s" /a" tag ." )" ;
   
   : link-warn? ( -- ) \ local links only
       link $@ ': scan nip ?EXIT
       link $@ '# $split 2drop r/o open-file nip IF
           s" Dead Link '" stderr write-file throw
           link $@ stderr write-file throw
           s\" ' !!!\n" stderr write-file throw
       THEN ;
   
 : link-options ( addr u -- addr' u' )  : link-options ( addr u -- addr' u' )
     do-size off  do-icon on      do-size off  do-icon on
Line 237  s" Gforth" environment? [IF] s" 0.5.0" s Line 266  s" Gforth" environment? [IF] s" 0.5.0" s
     link-options link $!      link-options link $!
     link $@len 0= IF  2dup link $! ( s" .html" link $+! ) THEN      link $@len 0= IF  2dup link $! ( s" .html" link $+! ) THEN
     link $@ href= s" a" tag link-icon?      link $@ href= s" a" tag link-icon?
     parse-string s" a" /tag link-size? link-sig? ;      parse-string s" a" /tag link-size? link-sig? link-warn? ;
 : >link ( -- )  '[ parse type '] parse .link ;  : >link ( -- )  '[ parse type '] parse .link ;
   
 \ line handling  \ line handling
   
 : char? ( -- c )  >in @ char swap >in ! ;  : char? ( -- c )  >in @ char swap >in ! ;
   
 : parse-tag ( addr u char -- )  : parse-tag ( addr u char -- )
     >r r@ parse type      >r r@ parse .type
     r> parse 2swap tagged ;      r> parse 2swap tagged ;
   
 : .text ( -- )  >in @ >r char drop  : .text ( -- )  >in @ >r char drop
     source r@ /string >in @ r> - nip      source r@ /string >in @ r> - nip .type ;
     bounds ?DO  I c@  
         case  
             '& of  ." &amp;"  endof  
             '< of  ." &lt;"   endof  
             dup emit  
         endcase  
     LOOP ;  
   
 Create do-words  $100 0 [DO] ' .text , [LOOP]  Create do-words  $100 0 [DO] ' .text , [LOOP]
   
Line 272  Create do-words  $100 0 [DO] ' .text , [ Line 295  Create do-words  $100 0 [DO] ' .text , [
 char>tag * b  char>tag * b
 char>tag _ em  char>tag _ em
 char>tag # code  char>tag # code
   :noname  '~ parse .type '~ parse .type ; '~ cells do-words + !
   
 ' >link bind-char [  ' >link bind-char [
 ' >img  bind-char {  ' >img  bind-char {
Line 295  wordlist Constant autoreplacements Line 319  wordlist Constant autoreplacements
         source nip >in @ = UNTIL ;          source nip >in @ = UNTIL ;
   
 : parse-to ( char -- ) >r  : parse-to ( char -- ) >r
     BEGIN  char? dup r@ <> WHILE      BEGIN
           word? autoreplacements search-wordlist
           IF    execute  bl sword 2drop
               source >in @ 1- /string drop c@ bl = >in +! bl true
           ELSE  char? dup r@ <>  THEN  WHILE
         do-word source nip >in @ = UNTIL  ELSE  drop  THEN          do-word source nip >in @ = UNTIL  ELSE  drop  THEN
     r> parse type ;      r> parse type ;
   
Line 313  wordlist Constant autoreplacements Line 341  wordlist Constant autoreplacements
     BEGIN  parse-line+ cr refill  WHILE      BEGIN  parse-line+ cr refill  WHILE
         source nip 0= UNTIL  THEN ;          source nip 0= UNTIL  THEN ;
   
 : par ( addr u -- ) env? indent=  : par ( addr u -- ) env?
     2dup tag parse-par /tag cr cr ;      2dup tag parse-par /tag cr cr ;
 : line ( addr u -- ) env? 2dup tag parse-line+ /tag cr cr ;  
   
 \ scan strings  \ scan strings
   
Line 341  Variable nav-file Line 368  Variable nav-file
 Create nav-buf 0 c,  Create nav-buf 0 c,
 : nav+ ( char -- )  nav-buf c! nav-buf 1 nav-file $+! ;  : nav+ ( char -- )  nav-buf c! nav-buf 1 nav-file $+! ;
   
 : >nav ( addr u -- addr' u' )  : filenamize ( addr u -- )
     nav-name $!  create-navs @ 0=      bounds ?DO
     IF  s" navigate/nav.scm" r/w create-file throw create-navs !  THEN  
     s' (script-fu-nav-file "' nav$ $! nav-name $@ nav$ $+!  
     s' " "./navigate/' nav$ $+!  s" " nav-file $!  
     nav-name $@ bounds ?DO  
         I c@  dup 'A 'Z 1+ within IF  bl + nav+          I c@  dup 'A 'Z 1+ within IF  bl + nav+
         ELSE  dup 'a 'z 1+ within IF  nav+          ELSE  dup 'a 'z 1+ within IF  nav+
         ELSE  dup '0 '9 1+ within IF  nav+          ELSE  dup '0 '9 1+ within IF  nav+
         ELSE  dup  bl = swap '- = or IF  '- nav+          ELSE  dup  bl = swap '- = or IF  '- nav+
         THEN  THEN  THEN  THEN          THEN  THEN  THEN  THEN
         LOOP      LOOP ;
   : >nav ( addr u -- addr' u' )
       nav-name $!  create-navs @ 0=
       IF  s" navigate/nav.scm" r/w create-file throw create-navs !  THEN
       s' (script-fu-nav-file "' nav$ $! nav-name $@ nav$ $+!
       s' " "./navigate/' nav$ $+!  s" " nav-file $!
       nav-name $@ filenamize
     nav-file $@ nav$ $+! s' .jpg")' nav$ $+!      nav-file $@ nav$ $+! s' .jpg")' nav$ $+!
     nav$ $@ create-navs @ write-line throw      nav$ $@ create-navs @ write-line throw
     s" [" nav$ $! nav-name $@ nav$ $+!      s" [" nav$ $! nav-name $@ nav$ $+!
Line 376  Variable toc-index Line 405  Variable toc-index
     $@ .img swap      $@ .img swap
     IF      IF
         case          case
             2 of  s" ^]|-icons/arrow_up.jpg" .img  endof              2 of  s" ^]|-@/arrow_up.jpg" .img  endof
             3 of              3 of
                 r@ 0= IF s" *]|-icons/circle.jpg"                  r@ 0= IF s" *]|-@/circle.jpg"
                     ELSE s" v]|-icons/arrow_down.jpg"  THEN  .img  endof                      ELSE s" v]|-@/arrow_down.jpg"  THEN  .img  endof
         endcase          endcase
     ELSE      ELSE
         case          case
             0 of  s" ^]|-icons/arrow_up.jpg" .img  endof              0 of  s" ^]|-@/arrow_up.jpg" .img  endof
             1 of  s" >]|-icons/arrow_right.jpg" .img  endof              1 of  s" >]|-@/arrow_right.jpg" .img  endof
             2 of  s" *]|-icons/circle.jpg" .img  endof              2 of  s" *]|-@/circle.jpg" .img  endof
             3 of  s" v]|-icons/arrow_down.jpg" .img  endof              3 of  s" v]|-@/arrow_down.jpg" .img  endof
         endcase          endcase
     THEN      THEN
     s" a" /tag rdrop ." <!--" cr ." -->"      s" a" /tag rdrop ." <!--" cr ." -->"
Line 409  Variable toc-index Line 438  Variable toc-index
 : indent ( n -- )  : indent ( n -- )
     indentlevel @ over      indentlevel @ over
     indentlevel !      indentlevel !
     2dup < IF swap DO  -env -env  LOOP  EXIT THEN      2dup < IF swap DO  -env   LOOP  EXIT THEN
     over 1 = IF  = IF  -env -env  THEN  EXIT  THEN      2dup > IF      DO   s" div" >env  LOOP EXIT THEN
     2dup > IF      DO  s" dl" >env s" dt" >env  LOOP EXIT THEN      2dup = IF drop IF  -env  s" div" >env  THEN THEN
     2dup = IF drop IF  -env  s" dt" >env  THEN THEN  
 ;  ;
 : +indent ( -- )  : +indent ( -- )
     indentlevel @ IF  -env -env s" dl" >env s" dd" >env  THEN      indentlevel @ IF  -env indent= s" div" >env  THEN
 ;  ;
   
 wordlist constant longtags  wordlist constant longtags
Line 424  Variable divs Line 452  Variable divs
   
 longtags set-current  longtags set-current
   
 : --- 0 indent cr s" hr" tag/ cr +indent ;  : --- 0 indent cr s" hr" tag/ cr ;
 : *   1 indent s" h1" line +indent ;  : *   1 indent s" h1" par +indent ;
 : **  1 indent s" h2" line +indent ;  : **  1 indent s" h2" par +indent ;
 : *** 2 indent s" h3" line +indent ;  : *** 2 indent s" h3" par +indent ;
 : -- 0 indent cr print-toc ;  : --  0 indent cr print-toc ;
 : && ( -- ) divs @ IF  -env  THEN  +env  : &&  0 parse id= ;
     0 parse id= s" div" env env? divs on ;  : -   s" ul" env s" li" par ;
 : - s" ul" env s" li" par ;  : +   s" ol" env s" li" par ;
 : + s" ol" env s" li" par ;  : ?   s" dl" env s" dt" par ;
 : << +env ;  : :   s" dl" env s" dd" par ;
 : <* s" center" class= ;  : -<< s" ul" env env? s" li" >env ;
   : +<< s" ol" env env? s" li" >env ;
   : ?<< s" dl" env env? s" dt" >env ;
   : :<< s" dl" env env? s" dd" >env ;
   : p<< s" p" >env ;
   : <<  +env ;
   : <*  s" center" class= ;
 : <red  s" #ff0000" s" color" opt s" font" >env ;  : <red  s" #ff0000" s" color" opt s" font" >env ;
 : red> -env ;  : red> -env ;
 : >> -env ;  : >>  -env ;
 : *> ;  : *> ;
 : :: interpret ;  : ::  interpret ;
 : . end-sec on 0 indent ;  : .   end-sec on 0 indent ;
 : :code indent= s" pre" >env  : :code s" pre" >env
     BEGIN  source >in @ /string type cr refill  WHILE      BEGIN  source >in @ /string type cr refill  WHILE
         source s" :endcode" str= UNTIL  THEN          source s" :endcode" str= UNTIL  THEN
     -env ;      -env ;
 : :code-file indent= s" pre" >env  : :code-file s" pre" >env
     parse" r/o open-file throw >r      parse" slurp-file type -env ;
     r@ file-size throw drop dup allocate throw  : \   postpone \ ;
     2dup swap r@ read-file throw 2dup type drop  
     -env free throw drop  
     r> close-file throw ;  
 : \ postpone \ ;  
   
 definitions  definitions
       
 \ Table  
   
 : |tag  table-format $@ table# @ /string drop c@ >talign  : LT  get-order longtags swap 1+ set-order
     >env  1 table# +! ;      bl sword parser previous ; immediate
 : |d  table# @ table-start @ > IF  -env  THEN  s" td" |tag ;  
 : |h  table# @ table-start @ > IF  -env  THEN  s" th" |tag ;  \ Table
 : |line  s" tr" >env  table-start @ table# ! ;  
 : line|  -env -env cr ;  
   
 : next-char ( -- char )  source drop >in @ + c@ ;  : next-char ( -- char )  source drop >in @ + c@ ;
   : next-table ( -- )
       BEGIN
           table-starts table# @ 2* + dup c@ dup
           IF    1- over c! 1+ c@ 1+  ELSE  swap 1+ c! 0  THEN
           dup WHILE  table# +!  REPEAT  drop
       table-format $@ table# @ /string drop c@ taligned ! ;
   : next>align ( -- )
       next-char dup bl <> over '\ <> and
       IF  taligned ! 1 >in +!  ELSE  drop  THEN ;
   
   : |tag ( addr u -- )
       next-table
       next-char '/ = IF  1 >in +!
           next-char digit?  IF
               dup 1- table-starts table# @ 2* + c!
               s" rowspan" opt# 1 >in +!  THEN
           next>align
       THEN
       next-char '\ = IF  1 >in +!
           next-char digit?  IF
               dup 1- table-starts table# @ 2* + 1+ c!
               dup 1- table# +!
               s" colspan" opt# 1 >in +!  THEN
           next>align
       THEN
       taligned @ >talign >env
       1 table# +! ;
   : |d  table# @ 0> IF  -env  THEN  s" td" |tag ;
   : |h  table# @ 0> IF  -env  THEN  s" th" |tag ;
   : |line  s" tr" >env table# off ;
   : line|  1 >in +! -env -env cr ;
   
 longtags set-current  longtags set-current
   
 : <| bl sword table-format $! table-start off bl sword  : <| ( -- )  table-starts &20 erase
     dup IF  s" border" opt  ELSE  2drop  THEN s" table" >env ;      s" table" class= s" div" >env
       bl sword table-format $! bl sword
       dup IF  s" border" opt  ELSE  2drop  THEN
       s" table" >env ;
 : |> -env -env cr cr ;  : |> -env -env cr cr ;
 : +| |line  : +| ( -- )
     BEGIN      |line  BEGIN  |h '| parse-to next-char '+ =  UNTIL line| ;
         |h '| parse-to next-char '+ =  UNTIL line| ;  : -| ( -- )
 : -| |line      |line  BEGIN  |d '| parse-to next-char '- =  UNTIL line| ;
     BEGIN  : =| ( -- )
         |d '| parse-to next-char '- =  UNTIL line| ;      |line  |h '| parse-to
              BEGIN  |d '| parse-to next-char '= =  UNTIL line| ;
   
 definitions  definitions
   
 \ parse a section  \ parse a section
   
 : section-line ( -- )  >in off  : section-par ( -- )  >in off
     bl sword longtags search-wordlist      bl sword longtags search-wordlist
     IF    execute      IF    execute
     ELSE  source nip IF  >in off s" p" par  THEN  THEN ;      ELSE  source nip IF  >in off s" p" par  THEN  THEN ;
 : refill-loop ( -- )  end-sec off  : parse-section ( -- )  end-sec off
     BEGIN  refill  WHILE      BEGIN  refill  WHILE
         section-line end-sec @ UNTIL  THEN ;          section-par end-sec @ UNTIL  THEN ;
 : parse-section ( -- )  
     refill-loop ;  
   
 \ HTML head  \ HTML head
   
Line 502  Variable css-file Line 561  Variable css-file
     s" Content-Type" s" http-equiv" opt      s" Content-Type" s" http-equiv" opt
     s" text/xhtml; charset=iso-8859-1" s" content" opt      s" text/xhtml; charset=iso-8859-1" s" content" opt
     s" meta" tag/      s" meta" tag/
     css-file @ IF css-file $@len IF      css-file @ IF  css-file $@len IF
         s" StyleSheet" s" rel" opt          s" StyleSheet" s" rel" opt
         css-file $@ href=          css-file $@ href=
         s" text/css" s" type" opt s" link" tag/          s" text/css" s" type" opt s" link" tag/
     THEN THEN      THEN  THEN
     s" title" tagged cr      s" title" tagged cr
     -env ;      -env ;
   
Line 526  Variable orig-date Line 585  Variable orig-date
     orig-date @ IF  ." Created " orig-date $@ type ." . "  THEN      orig-date @ IF  ." Created " orig-date $@ type ." . "  THEN
     .lastmod      .lastmod
  ."  by "   ."  by "
     s" Mail|icons/mail.gif" .img mail $@ mailto: mail-name $@ s" a" tagged      s" Mail|@/mail.gif" .img mail $@ mailto: mail-name $@ s" a" tagged
     -envs ;      -envs ;
   
 \ top word  \ top word
   
 : maintainer ( -- )  : maintainer ( -- )
     bl sword mail $! parse" mail-name $! ;      '< sword -trailing mail-name $! '> sword mail $! ;
 : created ( -- )  : created ( -- )
     bl sword orig-date $! ;      bl sword orig-date $! ;
   : icons
       bl sword icon-prefix $! ;
   icons icons
   
 Variable style$  Variable style$
 : style> style$ @ 0= IF  s" " style$ $!  THEN  style$ $@ tag-option $! ;  : style> style$ @ 0= IF  s" " style$ $!  THEN  style$ $@ tag-option $! ;
Line 574  Variable style$ Line 636  Variable style$
 Variable last-entry  Variable last-entry
 Variable field#  Variable field#
   
 : table: ( xt n -- )  Create , ,  1 field# !  : table: ( xt n -- )  Create 0 , ['] type , , ,  1 field# !
     DOES> 2@ >in @ >r longtags set-current      DOES> 2 cells + 2@ >in @ >r longtags set-current
     Create definitions swap , r> >in !      Create definitions swap , r> >in !
     here last-entry !      here last-entry !
     dup 0 DO  0 ,  LOOP      dup 0 DO  0 ,  LOOP
Line 583  Variable field# Line 645  Variable field#
     last-entry @ get-rest      last-entry @ get-rest
     DOES> dup cell+ swap perform ;      DOES> dup cell+ swap perform ;
   
 : field:  Create field# @ , 1 field# +!  : field:  Create field# @ , ['] type , 1 field# +!
 DOES> @ cells last-entry @ + get-rest ;  DOES> @ cells last-entry @ + get-rest ;
 : par:  Create field# @ , 1 field# +!  : par:  Create field# @ , ['] eval-par , 1 field# +!
 DOES> @ cells last-entry @ + get-par ;  DOES> @ cells last-entry @ + get-par ;
   
 : >field  ' >body @ cells postpone Literal postpone + ; immediate  : >field-rest >body @ cells postpone Literal postpone + ;
   : >field ' >field-rest ; immediate
   
   : db-line ( -- )
       BEGIN
           source >in @ /string nip  WHILE
               '% parse  postpone SLiteral postpone type
               '% parse dup IF
                   '| $split 2swap
                   sfind 0= abort" Field not found"
                   dup postpone r@ >field-rest  postpone $@
                   over IF  drop evaluate  ELSE
                       nip nip >body cell+ @ compile,
                   THEN
               ELSE  2drop  postpone cr  THEN
       REPEAT ;
   
   : db-par ( -- )  LT postpone p<< postpone >r
       BEGIN  db-line refill  WHILE  next-char '. = UNTIL  1 >in +!  THEN
       postpone rdrop LT postpone >> ; immediate

Removed from v.1.23  
changed lines
  Added in v.1.28


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>