Diff for /gforth/prim between versions 1.153 and 1.157

version 1.153, 2004/04/10 10:09:52 version 1.157, 2005/01/04 22:09:03
Line 1 Line 1
 \ Gforth primitives  \ Gforth primitives
   
 \ Copyright (C) 1995,1996,1997,1998,2000,2003 Free Software Foundation, Inc.  \ Copyright (C) 1995,1996,1997,1998,2000,2003,2004 Free Software Foundation, Inc.
   
 \ This file is part of Gforth.  \ This file is part of Gforth.
   
Line 991  w2 = ~w1; Line 991  w2 = ~w1;
   
 rshift  ( u1 n -- u2 )          core    r_shift  rshift  ( u1 n -- u2 )          core    r_shift
 ""Logical shift right by @i{n} bits.""  ""Logical shift right by @i{n} bits.""
   u2 = u1>>n;  #ifdef BROKEN_SHIFT
     u2 = rshift(u1, n);
   #else
     u2 = u1 >> n;
   #endif
 :  :
     0 ?DO 2/ MAXI and LOOP ;      0 ?DO 2/ MAXI and LOOP ;
   
 lshift  ( u1 n -- u2 )          core    l_shift  lshift  ( u1 n -- u2 )          core    l_shift
   u2 = u1<<n;  #ifdef BROKEN_SHIFT
     u2 = lshift(u1, n);
   #else
     u2 = u1 << n;
   #endif
 :  :
     0 ?DO 2* LOOP ;      0 ?DO 2* LOOP ;
   
Line 1593  SUPER_END; Line 1601  SUPER_END;
 return (Label *)n;  return (Label *)n;
   
 (system)        ( c_addr u -- wretval wior )    gforth  paren_system  (system)        ( c_addr u -- wretval wior )    gforth  paren_system
 #ifndef MSDOS  wretval = gforth_system(c_addr, u);  
 int old_tp=terminal_prepped;  
 deprep_terminal();  
 #endif  
 wretval=system(cstr(c_addr,u,1)); /* ~ expansion on first part of string? */  
 wior = IOR(wretval==-1 || (wretval==127 && errno != 0));  wior = IOR(wretval==-1 || (wretval==127 && errno != 0));
 #ifndef MSDOS  
 if (old_tp)  
   prep_terminal();  
 #endif  
   
 getenv  ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 )    gforth  getenv  ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 )    gforth
 ""The string @i{c-addr1 u1} specifies an environment variable. The string @i{c-addr2 u2}  ""The string @i{c-addr1 u1} specifies an environment variable. The string @i{c-addr2 u2}
Line 1848  char * string = cstr(c_addr1, u1, 1); Line 1848  char * string = cstr(c_addr1, u1, 1);
 char * pattern = cstr(c_addr2, u2, 0);  char * pattern = cstr(c_addr2, u2, 0);
 flag = FLAG(!fnmatch(pattern, string, 0));  flag = FLAG(!fnmatch(pattern, string, 0));
   
   set-dir ( c_addr u -- wior )    gforth set_dir
   ""Change the current directory to @i{c-addr, u}.
   Return an error if this is not possible""
   wior = IOR(chdir(tilde_cstr(c_addr, u, 1)));
   
   get-dir ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 )    gforth get_dir
   ""Store the current directory in the buffer specified by @{c-addr1, u1}.
   If the buffer size is not sufficient, return 0 0""
   c_addr2 = getcwd(c_addr1, u1);
   if(c_addr2 != NULL) {
     u2 = strlen(c_addr2);
   } else {
     u2 = 0;
   }
   
 \+  \+
   
 newline ( -- c_addr u ) gforth  newline ( -- c_addr u ) gforth

Removed from v.1.153  
changed lines
  Added in v.1.157


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>