Diff for /gforth/prim between versions 1.153 and 1.156

version 1.153, 2004/04/10 10:09:52 version 1.156, 2004/12/31 13:23:57
Line 1 Line 1
 \ Gforth primitives  \ Gforth primitives
   
 \ Copyright (C) 1995,1996,1997,1998,2000,2003 Free Software Foundation, Inc.  \ Copyright (C) 1995,1996,1997,1998,2000,2003,2004 Free Software Foundation, Inc.
   
 \ This file is part of Gforth.  \ This file is part of Gforth.
   
Line 991  w2 = ~w1; Line 991  w2 = ~w1;
   
 rshift  ( u1 n -- u2 )          core    r_shift  rshift  ( u1 n -- u2 )          core    r_shift
 ""Logical shift right by @i{n} bits.""  ""Logical shift right by @i{n} bits.""
   u2 = u1>>n;  #ifdef BROKEN_SHIFT
     u2 = rshift(u1, n);
   #else
     u2 = u1 >> n;
   #endif
 :  :
     0 ?DO 2/ MAXI and LOOP ;      0 ?DO 2/ MAXI and LOOP ;
   
 lshift  ( u1 n -- u2 )          core    l_shift  lshift  ( u1 n -- u2 )          core    l_shift
   u2 = u1<<n;  #ifdef BROKEN_SHIFT
     u2 = lshift(u1, n);
   #else
     u2 = u1 << n;
   #endif
 :  :
     0 ?DO 2* LOOP ;      0 ?DO 2* LOOP ;
   
Line 1593  SUPER_END; Line 1601  SUPER_END;
 return (Label *)n;  return (Label *)n;
   
 (system)        ( c_addr u -- wretval wior )    gforth  paren_system  (system)        ( c_addr u -- wretval wior )    gforth  paren_system
 #ifndef MSDOS  wretval = gforth_system(c_addr, u);  
 int old_tp=terminal_prepped;  
 deprep_terminal();  
 #endif  
 wretval=system(cstr(c_addr,u,1)); /* ~ expansion on first part of string? */  
 wior = IOR(wretval==-1 || (wretval==127 && errno != 0));  wior = IOR(wretval==-1 || (wretval==127 && errno != 0));
 #ifndef MSDOS  
 if (old_tp)  
   prep_terminal();  
 #endif  
   
 getenv  ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 )    gforth  getenv  ( c_addr1 u1 -- c_addr2 u2 )    gforth
 ""The string @i{c-addr1 u1} specifies an environment variable. The string @i{c-addr2 u2}  ""The string @i{c-addr1 u1} specifies an environment variable. The string @i{c-addr2 u2}

Removed from v.1.153  
changed lines
  Added in v.1.156


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>