Diff for /gforth/Makefile.in between versions 1.106 and 1.107

version 1.106, 1997/09/01 23:07:04 version 1.107, 1998/05/02 21:28:41
Line 31 Line 31
 # ------------- gforth version  # ------------- gforth version
   
 VERSION_MAJOR=0  VERSION_MAJOR=0
 VERSION_MINOR=3  VERSION_MINOR=4
 VERSION_RELEASE=1  VERSION_RELEASE=0
 VERSION =$(VERSION_MAJOR).$(VERSION_MINOR).$(VERSION_RELEASE)  VERSION =$(VERSION_MAJOR).$(VERSION_MINOR).$(VERSION_RELEASE)
 DOSVERSION=$(VERSION_MAJOR)$(VERSION_MINOR)$(VERSION_RELEASE)  DOSVERSION=$(VERSION_MAJOR)$(VERSION_MINOR)$(VERSION_RELEASE)
   
Line 131  KERN_SRC = \ Line 131  KERN_SRC = \
         kernel/vars.fs \          kernel/vars.fs \
         kernel/accept.fs \          kernel/accept.fs \
         kernel/basics.fs \          kernel/basics.fs \
         kernel/interp.fs \          kernel/int.fs \
           kernel/comp.fs \
         kernel/io.fs \          kernel/io.fs \
         kernel/license.fs \          kernel/license.fs \
         kernel/nio.fs \          kernel/nio.fs \
         kernel/saccept.fs          kernel/saccept.fs
   
   EC_SRC = \
           asm/00-readme \
           asm/bitmask.fs \
           asm/numref.fs \
           asm/basic.fs \
           asm/generic.fs \
           asm/target.fs \
           ec/00-readme \
           ec/crossdoc.fd \
           ec/mirror.fs \
           ec/mirrors.fs \
           ec/shex.fs \
           ec/builttag.fs \
           ec/dotx.fs \
           ec/mirrored.fs \
           ec/nesting.fs
   
 GFORTH_FI_SRC = \  GFORTH_FI_SRC = \
         assert.fs \          assert.fs \
         blocked.fb \          blocked.fb \
Line 171  GFORTH_FI_SRC = \ Line 189  GFORTH_FI_SRC = \
         sieve.fs \          sieve.fs \
         add.fs          add.fs
   
 FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC) \  FORTH_SRC = $(KERN_SRC) $(GFORTH_FI_SRC) $(EC_SRC) \
         ans-report.fs ansi.fs answords.fs \          ans-report.fs ansi.fs answords.fs \
         code.fs colorize.fs comp-i.fs \          code.fs colorize.fs comp-i.fs \
         doskey.fs ds2texi.fs \          doskey.fs ds2texi.fs \
Line 213  ARCHS = arch/generic/machine.h \ Line 231  ARCHS = arch/generic/machine.h \
         arch/misc/prim.fs \          arch/misc/prim.fs \
         arch/misc/sim.fs \          arch/misc/sim.fs \
         arch/misc/sokoban.fs \          arch/misc/sokoban.fs \
         arch/misc/tt.fs          arch/misc/tt.fs \
           arch/6502/asm.fs \
           arch/6502/prim.fs \
           arch/6502/mach.fs \
           arch/6502/zero.fs \
           arch/6502/softuart.fs \
           arch/6502/cold.fs \
           arch/8086/asm.fs \
           arch/8086/mach.fs \
           arch/8086/mach.sh \
           arch/8086/prim.fs \
           arch/avr/asm.fs \
           arch/c165/asm.fs \
           arch/c165/mach.fs \
           arch/c165/prim.fs \
           arch/h8/asm.fs \
           arch/shboom/asm.fs \
           arch/shboom/compiler.fs \
           arch/shboom/dis.fs \
           arch/shboom/mach.fs \
           arch/shboom/prim.fs \
           arch/shboom/dis2.fs \
           arch/shboom/sh.p \
           arch/shboom/doers.fs
   
 SOURCES = CVS compat Makefile.in engine/Makefile.in gforthmi \  SOURCES = CVS compat Makefile.in engine/Makefile.in gforthmi \
         configure.in configure config.sub config.guess \          configure.in configure config.sub config.guess \
Line 445  check test: gforth gforth.fi Line 486  check test: gforth gforth.fi
                 $(FORTH) test/other.fs -e bye                  $(FORTH) test/other.fs -e bye
                 $(FORTH) code.fs test/checkans.fs -e bye                  $(FORTH) code.fs test/checkans.fs -e bye
                 @echo 'Expect no differences'                  @echo 'Expect no differences'
                 $(FORTH) -m 100000 prims2x.fs -e "s\" $(srcdir)/prim.b\"' output-c process-file bye"| diff -c - $(srcdir)/engine/prim.i                  $(FORTHK) -m 100000 prims2x.fs -e "s\" $(srcdir)/prim.b\"' output-c process-file bye"| diff -c - $(srcdir)/engine/prim.i
   
 bench:          gforth gforth.fi  bench:          gforth gforth.fi
                 @echo 'Each benchmark takes about 30s on a 486-66 (gcc-2.6.3 -DFORCE_REG)'                  @echo 'Each benchmark takes about 30s on a 486-66 (gcc-2.6.3 -DFORCE_REG)'
Line 556  kernel/prim.fs: prim.b prims2x.fs kernel Line 597  kernel/prim.fs: prim.b prims2x.fs kernel
                 $(RM) $@-                  $(RM) $@-
   
 engine:         engine/prim_lab.i engine/prim.i engine/version.h FORCE  engine:         engine/prim_lab.i engine/prim.i engine/version.h FORCE
                 bash makein.bsh engine engine                  $(MAKE) -C engine engine
   
 engine_ditc:    engine/prim_lab.i engine/prim.i engine/version.h FORCE  engine_ditc:    engine/prim_lab.i engine/prim.i engine/version.h FORCE
                 bash makein.bsh engine engine_ditc                  $(MAKE) -C engine engine_ditc
   
 gforth:         engine  gforth:         engine
                 -$(CP) gforth gforth~                  -$(CP) gforth gforth~
Line 570  gforth-ditc: engine_ditc Line 611  gforth-ditc: engine_ditc
                 $(GCC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS_DITC) $(OBJECTS0) $(LDLIBS) -o $@                  $(GCC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS_DITC) $(OBJECTS0) $(LDLIBS) -o $@
                 @GFORTHDITC_EXE@                  @GFORTHDITC_EXE@
   
   # ------------- additional C primitives
   
   %.c:            %.pri prim2cl.fs
                   $(FORTHK) prim2cl.fs -e "file $< altogether bye" >$@
   
   %.so:           %.c
                   $(GCC) -shared $(CFLAGS) $< -o $@
   
 # ------------- Make Documentation  # ------------- Make Documentation
   
 #TAGS is a GNU standard target  #TAGS is a GNU standard target

Removed from v.1.106  
changed lines
  Added in v.1.107


FreeBSD-CVSweb <freebsd-cvsweb@FreeBSD.org>